18 Apr Dapatkan Kad Touch & Go atau Tambah Nilai Bagi Setiap Tempahan Servis

spc_tng-cpgn_v2-04

Terma & Syarat Promosi

Kelayakkan mendapat kad baru Touch & Go. (Nilai tersedia RM5.00) atau tambah nilai RM10.00

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Hanya tempahan servis yang akan dilakukan di Pusat Servis Wilayah Batu Caves atau Pusat Servis Wilayah Bangi sahaja yang sah untuk promosi ini.
 3. Hanya tempahan servis yang melibatkan kerja servis minyak pelincir layak untuk promosi ini.
 4. Spanco tidak bertanggungjawab ke atas kebenaran yang dikeluarkan oleh pihak berkaitan untuk melakukan tempahan servis dan menghantar kereta ke pusat-pusat servis yang terlibat. Mana-mana individu yang menghantar kereta ke pusat servis terlibat adalah layak selagi memenuhi syarat.
 5. Datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan, iaitu 30 minit sebelum atau 30 minit selepas waktu dan tarikh tempahan servis yang telah dilakukan.
 6. Memiliki kad Touch & Go sendiri untuk tambah nilai ataupun menggunakan Mycard.
  – Sekiranya kad Touch & Go yang pihak SPANCO telah berikan semasa tempahan servis yang lalu tidak dibawa atau hilang.
  – Atau pihak Spanco sendiri telah kehabisan kad Touch & Go yang baharu.
  – Boleh juga menggunakan Mycard untuk tambah nilai jika tidak mempunyai kad Touch & Go kepunyaan individu yang layak, tetapi MyKad tersebut haruslah mempunyai aplikasi Touch & Go dan berfungsi tanpa sebarang masalah
  – Jika MyKad rosak atau pelanggan enggan menyerahkan MyKad-nya maka syarat kelayakkan ini akan terbatal dengan serta-merta.
 7. Nilai Touch & Go tidak boleh dipindah milik kepada orang lain atau ditukar kepada nilai wang ringgit.
 8. Hanya sekali sahaja kad Touch & Go baru akan dikeluarkan untuk setiap kereta yang layak.
 9. Tiada jaminan kerosakkan untuk kad Touch & Go yang telah diserahkan. (Kad ini akan diperiksa jumlah dan kepunyaannya sebelum diserahkan)
 10. SPANCO berhak menukar syarat dan peraturan tanpa sebarang notis.
 11. SPANCO berhak menamatkan promosi ini pada bila-bila masa sahaja tanpa sebarang notis.
 12. Kempen pemberian kad Touch & Go berakhir pada 31 Oktober 2016
 13. Kempen tabah nilai kad Touch & Go berakhir pada 31 Disember 2016